Obsługa gości w restauracji


film szkoleniowy

Krótkie wybrane fragmenty filmu szkoleniowego pt. „Obsługa gości w restauracji Sphinx”. Film szkoleniowy realizowany był przez kilka dni zdjęciowych w jednej z restauracji należących do sieci, w siedzibie firmy oraz w studio. Czas trwania całości filmu wyniósł około 25 minut, zawiera on najistotniejsze szczegóły obsługi gości.